“De vitaliteit van de rurale bodems in Nederland staat onder druk en het huidige bodembeleid is ontoereikend om dit te stoppen. Doelen ten aanzien van bodem, natuur, water en klimaat worden hierdoor niet gehaald en landbouwopbrengsten staan onder druk.”

I was asked by Colored Goods to animate this important and alerting video that was shown to a broad selection of Dutch government officials.

From 00:50 and onwards is my work, the first minute was done by Leon Leeflang of Colored Goods who also supervised this project.